На 23.07.2019г. от 15:00ч. в сградата на ЦСРИ гр. Балчик се осъществи първа част от Ателие „СЪРЦЕТО В КАРТИНИ“ – седмица на приложното и изобразително изкуство. В програмата участие взеха децата  и младежите от ЦСРИ И ЦОП гр. Балчик, както и много деца от общината.

В тази част от лятната ваканционна програма беше заложено групово изработване на две картини, като във първата картина се използваха разнообразни техники и цветни материали – акрилни и маслени бои, цветни пастели, моливи и други.

Във втората картина децата активно апликираха цветни листчета в различни форми. Апликирането имаше за цел да развие фината моторика на децата и усетът към абстрактното, красивото и различното.

По време на заниманието децата и младежите видимо се забавляваха и разкриваха своите творчески таланти.

Идеята на предвидената изобразителна творческа дейност беше да даде възможност на участниците да  развият въображението си, абстрактното мислене, необходимостта от изкуството, както и да се самоизразяват чрез цветовете.