Всеки човек има добри качества. Наша задача е да научим децата да ги откриват и ценят. С тази идея екипът на ЦСРИ Балчик проведе тренинг на тема „Какво харесвам в другия“, като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“. Инициативата се реализира на 29.11.2019 г. в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Балчик.

Домакини на специалистите от ЦСРИ Балчик бяха ученици от втори клас и техният класен ръководител. Тренингът започна с формулиране на правила за работа в група. Второкласниците участваха активно с предложения. Инициативата продължи с игрите „Вежливи думички“, „Какво харесваш в другарчето до теб – направи комплимент“, „Опиши приятеля си с няколко думи“.

Игрите провокираха беседа, в която децата споделиха защо смятат, че хората имат различни качества и защо е важно да разбират и уважават добрите качества на своите съученици, както и да ползват вежливи думички в клас. Второклсниците взаимодействаха активно помежду и бяха въвлечени в разглежданата тема.

За финал на тренинга децата с ентусиазъм с общи усилия нарисуваха картина. Чрез груповата рисунка децата научиха, че са различни и уникални, но са част от едно цяло. И всяко едно от тях със своите индивидуални качества има принос за добруването на това цяло.

Инициативата имаше за цел да научи децата да откриват и уважават добрите качества на своите другарчета, да ценят доброто и красивото и да бъдат толерантни един към друг.