От 29.07.2019 г. до 02.08.2019 г., в седмицата на околната среда, с АТЕЛИЕ „МАЛКИ ЕКОЛОЗИ“ от ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА на ЦСРИ гр. Балчик се ангажираха деца и младежи от общността.

В дните на провеждане на ателието вниманието на децата беше ангажирано с изработването на разнообразни творчески изделия от природни морски материали – камъни, миди, рапанчета, морски пясък и други. Използваха се техники като апликиране, декупаж и рисуване. По време на дейността децата видимо се забавляваха и развиваха творческите си умения.

Във връзка със седмичната тема беше представен и научнопопулярен филм за опазването на околната среда, който показа на децата реалността, в която се намира нашата планета. Филмът предизвика интереса на участниците в ателието, като провокира в тях много въпроси, свързани с природата и необходимостта от осъзнаване на отговорността ни към нея.

Заниманията в ателието зарадваха, провокираха и вдъхновиха всички участници, като създадоха пространство за творчество и креативност, както и за размисъл и обмяна на идеи за това как да опазваме природата, която дава толкаво много на всички нас.