На 23.10.2019 г. от 15:30 ч. в сградата на ЦСРИ гр. Балчик се проведе беседа “Модели на семейно възпитание“, част от поредица беседи по темата „Как да възпитаме толерантно дете?“. Инициативата е част от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“. Участие в беседата взеха родители на деца от гр. Балчик и родители на  децата, ползващи услугите на ЦСРИ Балчик.

В представената презентация се разгледаха ефективни модели на родителско възпитание. Постави се акцент върху поведението на родителя, като се разгледаха различни варианти – свръхконтролиращо, поведение на свръхгрижовност и други и съответните реакции, които предизвикват те при децата. Открито се разгледаха проблеми, свързани с контрола, прекалената суровост, снизходителността, крайностите в любовта, свръхзакрилата и много други. Обърна се внимание на факта, че не съществува универсално приложима технология за семейно възпитание, защото всяко дете има свои специфични особености и потребности, неповторими и различни от субективния опит на другите.

Темата докосна всеки един от присъстващите родители. Те изразиха своята ангажираност, като споделиха конкретни казуси или срещани препятствия във взаимоотношенията с децата си и възпитателния процес. Заформи се активна дискусия, в която се обсъдиха често срещани трудности, генерираха се идеи за позитивни родителски подходи и модели на възпитание. Родителите имаха възможност да обменят опит, както и да получат отговори по въпроси, които ги вълнуват, полезна информация и разбиране.

В края на презентацията бяха раздадени и информационни материали по темата, които да подкрепят усилията, които полагаме, за да постигнем добрата комуникация и взаимодействие с най-ценното, което имаме  – нашите деца.