Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН. С тази идея екипът на ЦСРИ Балчик проведе тренинг на тема „Ние сме толерантни“, като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“.. Инициативата се реализира на 27.02.2019 г. в ОУ“Св.св .Кирил и Методий“ гр. Балчик.

Домакини на специалистите от ЦСРИ Балчик бяха ученици от трети клас и техният Класен ръководител. Тренингът започна с формулиране  на „Правила за работа в група“. Децата участваха активно с предложения. Инициативата продължи с беседа на тема „Тормоз и видове тормоз“, третокласниците бяха включени активно в процеса чрез методът „Мозъчна атака“, също така бяха въвлечени да дискутират по темата и да изказват мнение. Момичетата и момчетата от трети клас бяха насочени да взаимодействат помежду и да са съпричастни с разглежданата тема. Чрез ролева игра имаха възможност да осмислят какво причинява тормозът и да дадат позитивни варианти за разрешаване на конфликтни ситуации.

Децата бяха запознати с „Кръга на избора“, който дава право на избор и различни възможности за изход от конфликтна ситуация.

За финал на тренинга третокласниците с общи усилия и ентусиазъм формулираха своите принципи за толерантност и  добронамереност един към друг, върху специално изработено табло. Заявиха своята готовност да ги приемат и спазват чрез своите подписи които поставиха върху таблото.

Чрез тази инициативата децата са насочени към преосмисляне на проблема с тормоза в училище, придобиване на увереност за реакция срещу него и проява на толерантност един към друг. Изводите, които всички си направиха са, че агресията и тормозът са ненужни, непродуктивни, нараняващи и си обещаха да не ги предизвикват и сега, и като големи.