Екип

СВЕТЛА НИКОЛОВА-ПЕТКОВА
РЪКОВОДИТЕЛ / ПСИХОЛОГ
КРАСИМИРА ЯНАКИЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ДОНИКА СТАНЧЕВА
ТРУДОТЕРАПЕВТ / СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
ДИМКА МАЛЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
МИЛАНКА ФИЛЕВА
ЛОГОПЕД
ВЯРКА КРЪЧМАРОВА
РЕХАБИЛИТАТОР
НИКОЛА МАРИНОВ
РЕХАБИЛИТАТОР