Да се съберем заедно е начало. Да останем заедно е прогрес.
Да работим заедно е успех!

ОколоСОНИК пътешествието на Пижо и Пенда

Пътешествие на Пижо и Пенда в град Балчик. За тях са се погрижили  Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ), Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Център за настаняване от семеен...

СОНИК СТАРТ ОСИГУРИ ПОДГОТОВКА НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ЗА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

ЗАЕДНО ПРАВИМ СВЕТА ПО ЦВЕТЕН Ние от СОНИК СТАРТ знаем колко е важно децата ни да бъдат подкрепени в труден и важен за тях етап от развитието им. Един такъв момент е Независимото външно оценяване свързано със тяхното професионално ориентиране и поставяне на началото...